Kurs podesty ruchome

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Podesty ruchome są to urządzenie służące do podnoszeni osób wraz z ładunkiem.  Dzięki swojej specyfikacji  wykorzystywane są przez firmy budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz wiele innych  oferujących prace wysokościowe. Organizowany przez nas kurs podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnik kursu podestów ruchomych przygotowywany jest do zdobycia uprawnień UDT.  Po odbyciu szkolenia, kursu podestów ruchomych  kursant posiada wiedzę w zakresie   bezpiecznej obsługi urządzenia, budowy i podstawowych elementów urządzenia oraz ogólnej wiedzy o UDT. Aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z kursu operatora podestów ruchomych, nasza firma zapewnia pełną obsługę formalności związanych z podejściem do egzaminu UDT zorganizowanego w naszej siedzibie.

Program szkoleń

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-697-450, +48 602-151-191, +48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: