Urząd dozoru technicznego

Rejestracja urządzeń

Zapewniamy kompleksową usługę załatwiania wszelkich spraw związanych z formalnościami, jakie trzeba dopełnić w Urzędzie Dozoru Technicznego. Mamy kompetencje i kwalifikacje, żeby reprezentować naszych klientów przed UDT. Rejestracja urządzenia transportu bliskiego? Badanie odbiorcze? Załatwimy wszystkie formalności, którym podlegają urządzenia transportu bliskiego. Do tego zapewniamy fachowe wsparcie, doradztwo i serwis UTB.

Rejestracja urządzeń sprowadzonych z zagranicy

Możliwość zrobienia na miejscu przeglądu konserwacyjnego

Przygotowanie urządzenia do badania UDT

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji

Urządzenia transportu bliskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenia transportu bliskiego wymagają rejestracji UDT oraz badań UDT, po których wydawana jest decyzja o dopuszczeniu urządzenia przez inspektora oddziału w regionie, w którym urządzenie będzie eksploatowane. Po zarejestrowaniu urządzenia eksploatujący zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych oraz kontrolnych badań urządzenia w celu dopuszczenia go do dalszej eksploatacji. Przegląd konserwacyjny, który zapewnia nasza firma, wymagany jest do przeprowadzenia badań i rejestracji UDT urządzeń w Krakowie.

Badanie UDT

Organizujemy badania UDT oraz wspieramy naszych klientów w rejestracji UDT w Krakowie wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Realizujemy przeglądy i badania: UDT windyUDT podesty ruchome, żurawie, wózki widłowe i wielu innych UTB. Świadczymy również usługę wyliczania resursu dla urządzeń transportu bliskiego.

Badania UDT przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy w obecności wykwalifikowanych operatorów, konserwatorów oraz właściciela dźwignicy lub jego pełnomocnika. Przygotowujemy do badań okresowych, odbiorczych i kontrolnych UDT w Krakowie oraz na życzenie w innych dużych miastach w Polsce.

Przygotowujemy urządzenia do badań UDT:

– okresowych

– odbiorczych

– kontrolnych

Komplety dokumentacji urządzenia dla UDT

Rejestracja UDT urządzenia transportu bliskiego wymaga dołączenia do wniosku kompletu dokumentacji. Nasza firma zapewnia również kompleksową usługę przygotowania dokumentacji urządzenia w języku polskim do analizy przez inspektora UDT. Sporządzamy do tego m.in.:

  • szkic sytuacyjny zamontowanego urządzenia UTB i jego otoczenia;
  • szkic zasilania urządzenia;
  • protokół pomiarów efektywności zabezpieczeń;
  • potwierdzenie prawidłowości montażu i inne dokumenty.

Urządzenia, które przygotowujemy do badań:

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.