Kurs na wózki widłowe

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Wózki widłowe są to urządzenia transportu bliskiego służące do przewożenia ładunków. Dzięki swej specyfikacji używane są one we wszystkich firmach składujących towary jak również w przedsiębiorstwach potrzebujących mobilnego środka transportu ładunków. Organizowany przez nas kurs operatora wózków widłowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnik kursu wózków widłowych przygotowywany jest do zdobycia uprawnień UDT.  Po odbyciu szkolenia, kursu wózków widłowych  kursant posiada wiedzę w zakresie   bezpiecznej obsługi urządzenia, budowy i podstawowych elementów urządzenia oraz ogólnej wiedzy o UDT. Aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z kursu wózki widłowe, nasza firma zapewnia pełną obsługę formalności związanych z podejściem do egzaminu UDT zorganizowanego w naszej siedzibie.

Kursy na wózki widłowe to jedne z częściej organizowanych szkoleń operatorskich, a uprawnienia na wózki widłowe przydadzą się niemal w każdym magazynie, hali czy w zakładzie produkcyjnym. Wózki widłowe to mechaniczne pojazdy kołowe o napędzie spalinowym, gazowym lub elektrycznym, które stosuje się w transporcie bliskim oraz w magazynowaniu do prac załadunkowych, rozładunkowych i przeładowczych. Aby leganie obsługiwać wózki widłowe, konieczne jest zdobycie uprawnień na wózki widłowe UDT.

Uprawnienia na wózki widłowe

Uprawnienia na wózki widłowe dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa uprawnień na wózki widłowe obejmuje wszystkie urządzenia tego typu łącznie z ładowarkami oraz wózkami, w których operator podnoszony jest wraz z ładunkiem. Druga grupa obejmuje wszystkie urządzenia tego typu bez wspomnianych wózków z wysięgnikiem i wózków, w których operator jest podnoszony wraz z ładunkiem.

Kurs na wózek widłowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej kursant poznaje niezbędne informacje z zakresu aktualnych przepisów BHP, przepisów dozoru technicznego, a także budowy i zasady działania urządzenia transportu bliskiego wraz z obowiązkami operatorskimi. Część praktyczna kursu pozwala kursantom uzyskać niezbędne umiejętności praktyczne z zakresu bezpiecznej i wydajnej obsługi wózków widłowych.

Uprawnienia na wózki widłowe może zdobyć każda osoba, która ukończyła 18. rok życia i nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. Aby zdobyć uprawnienia operatorskie, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, a także w branży budowlanej, magazynowej czy w sektorze przemysłowym.

Nasza firma organizuje kursy na wózki widłowe realizowane w dowolnej formule dostosowanej do potrzeb i preferencji grupy kursantów. Organizujemy kursy na wózki widłowe w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także w trybie przyśpieszonym. Realizujemy kursy na wózki widłowe w Krakowie w siedzibie naszej firmy, a także możemy zorganizować szkolenie w siedzibie przedsiębiorstwa zamawiającego kurs operatorski.

Nasza firma zorganizuje kurs na wózki widłowe w Krakowie oraz w każdym innym dużym mieście w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w przypadku pytań do skontaktowania się z naszymi pracownikami. Jeżeli chcesz zapisać się na kurs na wózki widłowe, uzupełnij poniższy formularz zapisu internetowego, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy szczegóły najbliższego szkolenia.

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: