Kurs na podesty ruchome

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Organizowany przez nas kurs operatorów podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnik kursu podestów ruchomych przygotowywany jest do zdobycia uprawnień UDT.  Podesty ruchome są to urządzenie służące do podnoszenia osób wraz z narzędziami w celu wykonywania prac na wysokości. Dzięki swojej specyfikacji  wykorzystywane są przez firmy budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz wiele innych  oferujących prace wysokościowe. Po odbyciu szkolenia, kursu podestów ruchomych  kursant posiada wiedzę w zakresie   bezpiecznej obsługi urządzenia, budowy i podstawowych elementów urządzenia oraz ogólnej wiedzy o UDT. Aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z kursu operatora podestów ruchomych, nasza firma zapewnia pełną obsługę formalności związanych z podejściem do egzaminu UDT zorganizowanego w naszej siedzibie.

Kurs na podesty ruchome może odbyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku operatorskim. Uprawnienia na podesty ruchome umożliwiają obsługę podestów objętych dozorem technicznym niezależnie od ich rodzaju, marki oraz modelu.

Kurs na podesty ruchome może dotyczyć szkolenia operatorskiego dotyczącego dwóch kategorii podnośników koszowych – podestów przejezdnych oraz stacjonarnych mostowych i wiszących. Uprawnienia na podesty przejezdne umożliwiają obsługę podestów wolnobieżnych poruszających się na własnym podwoziu, samojezdnych instalowanych na podwoziu samochodowym oraz przewoźnych holowanych za samochodem.  

Kurs na podesty ruchome składa się z części teoretycznej, podczas której osoby szkolone poznają aktualne przepisy BHP i dozoru technicznego, uczą się budowy i zasady działania urządzenia, a także jego bezpiecznej obsługi i obowiązków operatorskich. Część praktyczna kursu polega na nauce kursantów bezpiecznej i efektywnej obsługi dźwignicy.

Nasza firma może przeprowadzić kurs na podesty ruchome w formule dziennej oraz wieczorowej, zaocznie, weekendowo, a także w trybie przyśpieszonym – zależnie od preferencji grupy kursantów. Nasze szkolenia organizujemy w siedzibie naszej firmy lub w siedzibie przedsiębiorstw, które zamówią kurs operatorski.

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: