kurs-na-operatora-zurawia-wiezowego

Jak wygląda kurs na operatora żurawi wieżowych?

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budowlanego i przemysłowego oraz z coraz intensywniejszą ekspansją deweloperów, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych operatorów maszyn budowlanych i specjalistów pracujących na budowach rośnie z sezonu na sezon. Jest to doskonały czas na podniesienie swoich kwalifikacji, poszerzenie perspektyw na pracę w branży budowlanej lub przemysłowej, a także na rozwój własnej kadry pracowniczej.

Obecnie na rynku najbardziej brakuje operatorów urządzeń transportu bliskiego i wyspecjalizowanych maszyn. Wychodząc naprzeciw rynkowym potrzebom, warto rozważyć kurs na operatora żurawi wieżowych, który zapewni pewny start w branży i dobre zarobki, niezależnie od regionu i kraju, w którym przyjdzie nam pracować.

Wymagania: Kurs na operatora żurawi wieżowych

Aby możliwe było zapisanie się na kurs na operatora żurawi wieżowych, kandydat musi spełnić dwa podstawowe warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • wykazać brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na żurawiach wieżowych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS OPERATORA ŻURAWI WIEŻOWYCH TUTAJ.

Jak przebiega kurs na operatora żurawi wieżowych?

Na kursach operatorskich nauczane są zagadnienia zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Oznacza to, że zakres programu nauczania jest stały i zależny od UDT. Niemniej jednak forma prowadzenia kursu może być modyfikowana elastycznie w zależności od potrzeb i wymagań nauczanej grupy.

Kurs na operatora żurawi wieżowych organizowany przez naszą firmę może być rozłożony w czasie dogodnie do potrzeb kursantów. Kurs może odbywać się w siedzibie firmy lub w innym miejscu ustalonym przed rozpoczęciem szkolenia. Zajęcia zwykle przeprowadza w   dwa do  trzech tygodni. Kurs operatora żurawi wieżowych ma formę wykładową, a słuchacze podczas zajęć mogą, choć nie muszą sporządzać notatek. Nasza firma podczas kursu dostarcza niezbędne materiały szkoleniowe ułatwiające przyswajanie wiedzy i nowych umiejętności.

Program kursu na operatora żurawi wieżowych

Szkolenie operatorskie dzieli się na część teoretyczną (wykładową) i praktyczną. Podczas części teoretycznej omawiane są zagadnienia kluczowe dla pracy operatora na żurawiach wieżowych:

  • budowa i właściwości żurawi wieżowych podlegających UDT,
  • rodzaje stosowanych żurawi wieżowych,
  • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  • obowiązki operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy na żurawiu wieżowym,
  • przepisy BHP obowiązujące na stanowisku operatorskim,
  • bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych,
  • zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku podczas pracy na żurawiu wieżowym,
  • przepisy Dozoru Technicznego dotyczące żurawi wieżowych i wiadomości o UDT.

Po części wykładowej kursant powinien mieć kompleksową wiedzę umożliwiającą mu bezproblemową i samodzielną pracę na żurawiu wieżowym, a także znać swoje obowiązki przed rozpoczęciem pracy, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. Część praktyczna kursu na operatora żurawi wieżowych polega na nabyciu umiejętności praktycznej obsługi żurawia wieżowego.

Kurs na operatora żurawi wieżowych wieńczony jest egzaminem państwowym

Po zakończeniu kursu na operatora żurawi wieżowych organizowany jest egzamin państwowy składany przed dwuosobową komisją powołaną z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas egzaminu weryfikowane są nabyte umiejętności praktyczne oraz sprawdzana jest wiedza teoretyczna kursanta.

Pozytywne zaliczenie części praktycznej i teoretycznej uprawnia kursanta do legalnego rozpoczęcia pracy na stanowisku operatora żurawi wieżowych w sposób bezterminowy .  Na życzenie klienta ukończenie organizowanego przez nas kursu skutkuje uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w języku polskim i wybranych językach obcych.

Na jakie zarobki można liczyć, pracując jako operator żurawi wieżowych?

Kurs na operatora żurawi wieżowych otwiera furtkę do przyzwoitych zarobków zarówno w kraju, jak i za granicą. Operator żurawi wieżowych w kraju może zarobić od 2,5 do nawet 5,5 tys. złotych brutto, przy czym zarobki uzależnione są od doświadczenia, zakresu obowiązków operatora, a także regionu – najlepiej mogą zarobić operatorzy pracujący w największych miastach w Polsce.

Warunki pracy za granicą są również niezwykle atrakcyjne. Stawka godzinowa operatora żurawia wieżowego w Niemczech, Anglii, Francji, czy Holandii rozpoczyna się już od 50 złotych na rękę, a dodatkowo firmy oferują pracownikom dodatki pozapłacowe i różnego rodzaju benefity.

Chcesz samodzielnie podnieść swoje kwalifikacje? Być może chcesz przeszkolić własnych pracowników? Skontaktuj się z nami. Firma dźwigowa Urbanek kompleksowo organizuje kursy na operatora żurawi wieżowych oraz inne szkolenia umożliwiające obsługę maszyn podlegających UDT. Elastycznie dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów. Koniecznie sprawdź, co możemy Ci zaoferować.