podest ruchomy

Jak wygląda kurs na operatora podestów ruchomych?

Operatorzy podestów ruchomych są potrzebni w wielu przedsiębiorstwach, a zakres ich obowiązków może znacznie się różnić w zależności od danej firmy. Biorą oni bowiem udział w konstruowaniu budowli, zajmują się transportowaniem materiałów lub pomagają w usuwaniu awarii i konserwacji sprzętu.

Jakimi umiejętnościami powinien wykazywać się operator podestów ruchomych i co zyskuje się dzięki odpowiednim kursom?

Czym są podesty ruchome?

Podest ruchomy, znany również jako podnoszona platforma robocza, to mechaniczne urządzenie służące do tymczasowego dostępu osób lub sprzętu do trudno osiągalnych obszarów, zazwyczaj na wysokości. Istnieją różne typy zmechanizowanych podestów ruchomych. Mogą być one wykorzystywane do czasowego dostępu, takiego jak prace konserwacyjne i budowlane. Korzysta z nich również straż pożarna w kryzysowych sytuacjach. Przeznaczone są do podnoszenia ograniczonych ciężarów – zwykle poniżej jednej tony, chociaż niektóre mają wyższe bezpieczne obciążenie robocze. Ta cecha odróżnia je od większości typów żurawi i dźwigów. Zwykle są one w stanie być skonfigurowane i obsługiwane tylko przez jedną osobę.

Niezależnie od zadania, do którego są przeznaczone, podnośniki mogą zapewniać pomocne funkcje poza transportem i dostępem, ponieważ są dodatkowo wyposażone w gniazda elektryczne lub złącza sprężonego powietrza dla elektronarzędzi. Mogą również posiadać wbudowany specjalistyczny sprzęt, taki jak ramy do przenoszenia i automatycznego montowania szyb.

Kto może przystąpić do szkolenia na operatora podestów ruchomych?

Każda pełnoletnia osoba, która charakteryzuje się odpowiednim stanem zdrowotnym. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że do podstawowych obowiązków operatora będzie należało instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu, podłączanie i izolowanie przewodów oraz przenoszenie materiałów, więc osoba ta musi być w dobrej kondycji fizycznej.

Standardowy dzień pracy dla operatora podestów ruchomych trwa 8 godzin, jednak podobnie jak w przypadku wielu innych zawodów w branży budowlanej, zdarzają okresy szczytowe, które narzucają bardziej rygorystyczne warunki. Praca operatora podestów ruchomych odbywa się przeważnie na zewnątrz, zarówno nad ziemią, jak i pod ziemią, często z zespołem innych specjalistów budowlanych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich karier w tej gałęzi gospodarki, bezpieczeństwo jest tu również najwyższym priorytetem. Operatorzy szkoleni są do bezpiecznej pracy i noszenia specjalnego sprzętu chroniącego przed obrażeniami.

Jak wygląda program szkoleń operatora podestów ruchomych?

Program szkolenia operatorów podestów ruchomych został opracowany specjalnie w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności doświadczonych kursantów, stażystów, personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, zajmującego się konserwacją, inspektorów, kierowników i przełożonych w zakresie opieki i bezpiecznej eksploatacji platform podnośnikowych.

Uczestnicy zdobywają dzięki kursom znaczące i użyteczne umiejętności oraz wiedzę odnośnie wymagań i obowiązków operatorów podestów ruchomych. W przypadku szkolenia praktycznego kursanci mają do wyboru konkretne typy podnośników, które są udostępniane w celu lepszego przygotowania się do egzaminu praktycznego.

Część teoretyczna dotyczy natomiast:

 • obowiązujących norm bezpieczeństwa,
 • nazewnictwa platform i ich konstrukcji,
 • kwalifikacji operatora,
 • wymagań i obowiązków operatora,
 • bezpiecznych, efektywnych i wydajnych technik operacyjnych,
 • metod i form komunikacji,
 • przeciążenia sprzętu,
 • inspekcji przedoperacyjnych,
 • procedur tworzenia dokumentacji,
 • konserwacji sprzętu,
 • minimalizacji ryzyka wypadków,

ZAPISZ SIĘ NA KURS OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH TUTAJ.

Jak wygląda egzamin na operatora podestów ruchomych?

Niewłaściwe użytkowanie podestów ruchomych może spowodować obalenie maszyny, zranienie operatora, uszkodzenie sprzętu i zagrożenie dla innych osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie umiejętności kursantów i danie uprawnień tylko tym, którzy są wykwalifikowani, kompetentni i świadomi odpowiedzialności, jaka związana jest z pracą z podestami ruchomymi.

Aby uzyskać odpowiedni certyfikat, operatorzy muszą przejść część teoretyczną i praktyczną kursu, a następnie pomyślnie zdać egzamin, który przeprowadzony jest przez inspektorów z UDT. Będą oni chcieli sprawdzić wiedzę przyszłego operatora podestów ruchomych, w tym znajomość budowy sprzętu, środków bezpieczeństwa i BHP. Egzamin praktyczny polega natomiast na ocenie umiejętności posługiwania się sprzętem, rozumienia wszystkich jego możliwości i ograniczeń oraz wykorzystania go w konkretnych sytuacjach.