ładowarka teleskopowa

Jak wygląda kurs na operatora ładowarki teleskopowej?

Ładowarki teleskopowe to jedne z powszechniej wykorzystywanych urządzeń transportu bliskiego w branży budowlanej, przemysłowej czy rolniczej. Aby móc bezpiecznie, efektywnie oraz – co najważniejsze – legalnie obsługiwać tego typu urządzenia, konieczne jest pozytywne zaliczenie państwowego egzaminu operatorskiego przed lokalną komisją powołaną przez UDT. Aby prawidłowo przygotować się do egzaminu, warto odbyć kurs na operatora ładowarki teleskopowej. Sprawdź, jak wygląda taki kurs, dlaczego warto się na niego zapisać oraz kto może zostać operatorem ładowarek teleskopowych.

Czym są ładowarki teleskopowe?

Ładowarki teleskopowe zaliczane są do wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Zgodnie z definicją wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia stanowi dźwignicę z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami służącymi do manipulowania ładunkami. 

Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, że aby eksploatować tego rodzaju urządzenia transportu bliskiego, konieczne jest ich zarejestrowanie w UDT oraz przeprowadzanie cyklicznych badań eksploatacyjnych. Co więcej, aby legalnie operować ładowarkami teleskopowymi, należy posiadać uprawnienia operatorskie.

Podstawą prawną regulującą dozór techniczny oraz eksploatację ładowarek teleskopowych określają dwa rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Jak wygląda kurs na ładowarki teleskopowe?

Kurs na ładowarki teleskopowe to kompleksowe szkolenie, które w pełni przygotowuje przyszłego operatora nie tylko do pozytywnego zaliczenia państwowego egzaminu operatorskiego, ale przede wszystkim przygotowuje go do przyszłej bezpiecznej i wydajnej pracy na ładowarkach teleskopowych – bez ograniczeń co do ich typu, marki, modelu czy wyposażenia dźwignicy.

Choć odbycie kursu na ładowarki teleskopowe nie jest obligatoryjne, aby móc podejść do egzaminu operatorskiego, to ze względu na zakres przekazywanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, jest on silnie rekomendowany – zwłaszcza w przypadku osób, które do tej pory nie miały styczności z pracą na podobnym stanowisku.

Szkolenie operatora ładowarek teleskopowych podzielone jest na dwie części: część teoretyczną oraz część praktyczną.

Część teoretyczna szkolenia przyjmuje formę wykładów, podczas których słuchacze uzyskują wszystkie niezbędne materiały do efektywnej nauki. W trakcie części teoretycznej kursanci poznają aktualne informacje z zakresu przepisów dozoru technicznego, przepisów i wymogów BHP na stanowisku operatorskim. Poza tym poznają budowę i zasadę działania ładowarek teleskopowych oraz sposoby ich bezpiecznej eksploatacji. Szkoleniowcy przekazują kursantom cenną wiedzę z zakresu prawidłowego wykonywania obowiązków operatorskich przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy na ładowarce teleskopowej, a także obowiązków związanych z zakończeniem pracy i zabezpieczeniem urządzenia.

Co więcej, podczas części teoretycznej osobom odbywającym szkolenie przekazywana jest wiedza z zakresu procedur tworzenia dokumentacji, metod i form komunikacji, inspekcji przedoperacyjnych, kwalifikacji operatorskich czy ograniczania ryzyka wypadków oraz prawidłowej konserwacji ładowarek teleskopowych.

Część praktyczna szkolenia sprowadza się do przećwiczenia wiedzy nabytej podczas części teoretycznej oraz przekazania kursantom umiejętności i know-how z zakresu bezpiecznej i skutecznej obsługi ładowarek teleskopowych. Podczas części praktycznej kładziony jest duży nacisk na płynne przemieszczanie ładunków ładowarką teleskopową, a także z zakresu regulacji elementów i urządzeń zabezpieczających czy procedur postępowania w sytuacjach wystąpienia usterek i awarii.

Każdy może zostać operatorem ładowarki teleskopowej!

Zarówno do kursu, jak i do egzaminu na operatora ładowarki teleskopowej może podejść każda osoba. Warunkiem uczestnictwa w kursie na ładowarkę teleskopową jest ukończone 18 lat. Chcesz zacząć pracować na stanowisku operatorskim, jednak nie masz żadnego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku? Nic nie szkodzi! Operatorem może zostać każdy. Dzięki temu łatwo uzyskasz dostęp do dobrze płatnego i perspektywicznego zawodu, w którym bez trudu znajdziesz pracę w niemal każdym regionie Polski oraz poza granicami naszego kraju.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kursu operatorskiego lub pracy na stanowisku operatora ładowarki teleskopowej? Chciałbyś już dziś podjąć kroki w kierunku rozpoczęcia swojej kariery w branży operatorskiej? Skontaktuj się z nami!

Firma Dźwigowa Urbanek prowadzi kompleksowe szkolenia operatorskie, które skutecznie przygotowują do pracy w zawodzie operatora.