Blog

Co to jest UDT i jak zdobyć uprawnienia?

Eksploatacja, obsługa, rejestracja, konserwacja oraz szeroko pojęty nadzór nad urządzeniami dźwignicowymi prowadzony jest przez UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Jest to instytucja państwowa, która w sposób kompleksowy sprawuje nadzór nad wszystkimi urządzeniami objętymi dozorem technicznym w naszym kraju. Czym jest Urząd Dozoru Technicznego oraz co wchodzi w zakres jego kompetencji? Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to […]

Dozór techniczny nad dźwignicami

Każde urządzenie techniczne jest projektowane, wytwarzane i eksploatowane w sposób, który pozwala zminimalizować zagrożenia związane z jego użytkowaniem do akceptowalnego poziomu ryzyka. Najwięcej zagrożeń występuje w fazie eksploatowania urządzenia, kiedy podlega ono użytkowaniu przez wykwalifikowanych operatorów. Użytkowanie urządzenia wymaga stałego nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego oraz regularnych czynności konserwujących zgodnie z zasadami dozoru technicznego. Rodzaje urządzeń […]