Blog

Praca żurawi wieżowych w niesprzyjających warunkach

Codzienna eksploatacja żurawi wieżowych na placach budów, w zakładach przemysłowych, czy w branży logistycznej może wiązać się z koniecznością pracy operatorów żurawi w niekoniecznie sprzyjających warunkach. Ograniczają one wydajność i efektywność pracy, a także znacząco wpływają na bezpieczeństwo zarówno operatorów, jak i najbliższego otoczenia żurawi. W artykule kategoryzujemy, wyjaśniamy i prezentujemy rekomendacje dotyczące eksploatowania żurawi […]

Nowe przepisy BHP przy obsłudze żurawi

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stworzyło nowy projekt przepisów BHP przy obsłudze żurawi na bazie projektu rozporządzenia w tej samej sprawie założonego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Początkowo nowe przepisy miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, jednak ze względu na wiele uwag powstałych w procesie konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych, wdrożenie […]