Blog

Nadzór nad bezpieczeństwem użytkowania urządzeń transportu bliskiego w miejscu pracy – najważniejsze zapisy w rozporządzeniach UDT

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń transportu bliskiego regulowane jest przez zapisy UDT, a także rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Inspekcja UDT – kontrola urządzeń transportu – na co przygotować się prowadząc firmę?

Każde przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej firmie żurawie, podesty HDS i inne urządzenia transportu bliskiego zobligowane jest do ich rejestracji w UDT, a także kontroli stanu technicznego. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca musi zarejestrować każde urządzenie transportu bliskiego, a także poddawać je okresowym badaniom technicznym. Poza tym obowiązkiem przedsiębiorcy jest także zgłaszanie powstałych awarii oraz wykonywanych napraw.

HDS i podesty ruchome – czy obsługa tych urządzeń jest trudna

Żurawie HDS oraz podesty ruchome to jedne z najpopularniejszych urządzeń transportu bliskiego. Wykorzystuje się je w najróżniejszych branżach, a duże zapotrzebowanie rynku pracy na operatorów sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na zdobycie kwalifikacji umożliwiających obsługę hydraulicznych dźwigów samochodowych i podnośników koszowych. Czy obsługa tych urządzeń jest trudna? Jak wygląda szkolenie oraz egzamin?

Zadbaj o bezpieczeństwo i sprawne przeglądy inspektorów UDT- które urządzenia podlegają cyklicznym kontrolom?

Na podstawie obowiązującej litery prawa, każde z urządzeń wykorzystywanych do transportu bliskiego wymaga rejestracji oraz badań UDT. By urządzenie mogło być legalnie eksploatowane, wymagane jest uzyskanie decyzji o jego dopuszczenie do pracy. Decyzje te wydają inspektorzy UDT właściwi dla danego regionu.